Skip to content

O Projekcie

TelePOChP

Projekt realizowany jest jako „Projekt pilotażowy na testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: choroby przewlekłe (POCHP)”. 

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do konsultacji specjalistycznych oraz ułatwienie przepływu informacji pomiędzy chorymi, lekarzami POZ i specjalistami.

Partnerzy

Projekt będzie realizowany w Klinice Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z udziałem partnerów:

  • Neuca Med Sp. z o.o.
  • Przychodnia BALTIMED Sp. z o.o Sp. k.
  • Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp.z o.o
  • Medily Sp.z o.o.
  • Grupa Horyzont AS
  • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
  • Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed

Adresaci projektu

W projekcie zaplanowano udział 580 Chorych: 510 osób, które będą kierowane na telekonsultację do UCK przez lekarzy POZ (z jednostek partnerskich – lista jak powyżej, oraz 70 chorych (z częstymi zaostrzeniami POChP).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest pokazanie w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać proces diagnostyki i terapii chorych na POChP.

Projekt ma również na celu ułatwienie dostępu do konsultacji specjalistycznych oraz ułatwienie przepływu informacji pomiędzy chorymi, lekarzami POZ i specjalistami.  

Realizacja projektu