Skip to content

O POChP

Czym jest POChP

POChP to skrót od nazwy choroby: Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc. Jest to długotrwały stan, który powoduje stan zapalny płuc, uszkadzając tkankę płuc i zwężając układ oddechowy, co utrudnia oddychanie.

Objawy

Najczęstszymi objawami POChP są :

  • Kaszel
  • Odkrztuszanie plwociny
  • Duszność wysiłkowa
  • Świszczący oddech
  • Męczliwość i spadek masy ciała.

Jak wygląda diagnostyka?

POChP diagnozuje się za pomocą badania spirometrycznego. Badanie to polega na wydychaniu powietrza do urządzenia zwanego spirometrem, które mierzy ilość powietrza w płucach i prędkość wydychania. Jeśli badanie wykaże, że ilość powietrza, jaką wydycha osoba, jest mała, może to wskazywać zwężenie dróg oddechowych i wczesne stadium POChP.

Konsekwencje zdrowotne

Osoby z POChP cierpią często z powodu innych chorób, znanych jako choroby współistniejące. Mogą to być np. choroby serca, lęk i depresja, osteoporoza, refluks żołądkowo-przełykowy, cukrzyca i zespół metaboliczny.

Stany te mogą charakteryzować się podobnymi czynnikami ryzyka, takimi jak palenie tytoniu, i mogą wpływać na nasilenie choroby.

Leczenie

Nie istnieje lekarstwo na POChP, można jednak stosować środki zmierzające do łagodzenia objawów a tym samym do utrzymania wysokiej jakość życia, takie jak:

  • Stosowanie się do zaleceń lekarza, w tym do farmakoterapii
  • Redukcja ekspozycji na czynniki ryzyka, w tym palenie tytoniu i zanieczyszczenie powietrza
  • Poprawa zdolności do wysiłku fizycznego
  • Terapia tlenową
  • Ćwiczenia, znane jako rehabilitacja oddechowa. Skupiają się one na poprawie zdolności pacjenta do wysiłku fizycznego i edukacji, aby pomóc osobie radzić sobie z chorobą.

Kontakt do programu