Skip to content

TeleOpiekaPOChP

Projekt pilotażowy na testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: choroby przewlekłe (POCHP) został przygotowany w oparciu o założenia zalecone przez Ministerstwo Zdrowia.

Aktualności

Edukacja

POChP

Projekt

Warto przeczytać

Światowy dzień POChP 01

Światowy dzień POChP

Światowy Dzień POChP, właśc. Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (ang. World COPD Day, World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day), […]

Metody walki z nałogiem palenia tytoniu 01

Metody walki z nałogiem palenia tytoniu

Dla chorych na POChP zaprzestanie palenia tytoniu jest najskuteczniejszą metodą leczenia. Jest to jednocześnie jedyna w pełni udowodniona metoda powalająca na […]

Aktywne życie z POChP 01

Aktywne życie z POChP

Aktywne życie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) może być trudne, ponieważ oddychanie wymaga więcej energii i wysiłku niż zwykle.

Partnerzy