Skip to content

Spotkanie z okazji Światowego dnia POChP

Zaproszenie

Do udziału w spotkaniu z okazji Światowego Dnia POChP

Co roku w połowie listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Z uwagi na globalny zasięg występowania tej choroby, a także jej znaczenie społeczne, stale niezaspokojone potrzeby i cele leczenia, inicjatywa ta gromadzi ekspertów i pacjentów, aby o POChP mówić jak najgłośniej. W tym roku hasło przyświecające obchodom brzmi „Oddychanie to życie – działaj wcześniej”. Celem jest podkreślenie znaczenia wczesnego zadbania o zdrowie płuc, wczesnego rozpoznania choroby i wczesnej interwencji medycznej, w tym zmniejszania ryzyka zaostrzeń. Ich właściwa identyfikacja nadal stanowi istotne wyzwanie.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu z okazji Światowego Dnia POChP 01